Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


Bałtyk

Zaangażowanie Polski w rozwój współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego opiera się na III filarach instytucjonalnych:

  1. Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB)
  2. Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC)
  3. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR)

MKiDN jest aktywnie zaangażowane we współpracę kulturalną we wszystkich wyżej wymienionych ramach kooperacji instytucjonalnej. Lata 2013 – 2016 to okres wzmożonej aktywności kulturalnej resortu
w basenie Bałtyku, bowiem:

  • Od lutego 2013 r. Polska wraz z Niemcami (Landem Szlezwik-Holsztyn) koordynuje Obszar Tematyczny Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (wcześniej znany jako Obszar Priorytetowy).
  • Od stycznia 2014 r. Polska pełni Przewodnictwo w Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego, które potrwa do września 2015 r.
  • Od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. Polska sprawuje Prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

W 2009 r. Polska zaangażowała się w prace w ramach tworzącego się wówczas Partnerstwa ds. Kultury Wymiaru Północnego. W wyniku intensywnego zaangażowania resortu kultury w prace Partnerstwa, w styczniu 2014 r. Polska objęła w nim Przewodnictwo, które będzie kontynuowane do września 2015 r., a zatem także na początku Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Od lutego 2013 r. Polska jest współkoordynatorem Obszaru Tematycznego Kultura, wcześniej znanego jako Obszar Priorytetowy Kultura, Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, którego powstanie zostało zainicjowane przez Polskę (MKiDN we współpracy z MSZ) oraz Land Szlezwik-Holsztyn. Jako koordynator Obszaru Priorytetowego Kultura, MKiDN ściśle współpracuje ze wszystkimi organizacjami w regionie działającymi na polu kultury, w szczególności
z Sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego, Nordycką Radą Ministrów czy Instytutem Szwedzkim, dla których to strategia bałtycka jest główną płaszczyzną współpracy
z Polską w obszarze kultury.

Bazując na wypracowanym w ostatnich latach silnym wizerunku Polski jako lidera współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczyła państwa regionu Morza Bałtyckiego, obok krajów Partnerstwa Wschodniego, jako priorytet Programu Ministra „Promocja Polskiej kultury za granicą” na lata 2015 oraz 2016. Oto lista projektów dofinansowanych w ramach programu Promocja Polskiej Kultury za Granicą, dla którego jednym z priorytetów były kraje regionu Morza Bałtyckiego. Tutaj można zapoznać się z wynikami tegorocznej edycji programu Promocja Polskiej Kultury za Granicą - Priorytet kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego, w ramach którego będą realizowane projekty w latach 2015-2016.

Wydarzenia

Warsztaty rozwoju projektów PA Culture

05-07-2016

16 i 17 czerwca 2016 r. w Warszawie obyły się 3 warsztaty rozwoju projektów PA Culture. Warsztaty miały na celu wsparcie projektów flagowych PA Culture oraz projektów, które chciałyby otrzymać status projektu flagowego, w rozwijaniu projektów, umiejętnym pisaniu aplikacji oraz w zdobywaniu kontaktów do potencjalnych partnerów zainteresowanych współpracą w regionie Morza Bałtyckiego.

Semianaria PA Culture: Wilno, Sztokholm, Helsinki, Ryga

06-06-2016

W kwietniu i w maju odbyły się cztery seminaria PA Culture (Policy Area Culture & Creative Sectors). Ich ideą była promocja PA Culture oraz informowanie o działaniach i funduszach na kulturę w regionie. Seminaria miały charakter otwarty, kierowane były do potencjalnie zainteresowanych przedstawicieli sektora kreatywnego i sektora kultury: instytucji kultury, NGO’sów, artystów, studentów.

Słowniczek

PA

Obszar Tematyczny (OT)

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo