Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


Słowniczek skrótów

A | B | C | D | E | F | G | | H | I | J | K | L | M | N
O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
AC (Arctic Council)
Rada Arktyczna (RA)
B
Barents JWGC (Barents JWGC)
Barents Joint Working Group on Culture
BEAC (Barents Euro-Arctic Council)
Euro-Arktyczna Rada Regionu Barentsa
BSR (Baltic Sea Region)
Region Morza Bałtyckiego (RMB)
BSSSC (Baltic Sea States Subrigion Council)
Subregionalna Rada Państw Morza Bałtyckiego (SRPMB)
C
CBSS (Council of the Baltic Sea States)
Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB)
CCIP (Cultural and Creative Industries Platforms)
CSO (Committee of Senior Officials CBSS)
Komitet Wyższych Urzedników RPMB
E
EU (European Union)
Unia Europejska (UE)
EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region)
Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)
G
GM (Grupa Monitorująca Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego)
The Baltic Sea Monitoring Group on Cultural Heritage
I
IBS (Institute of Baltic Studies)
Instytut Studiów Bałtyckich
K
KS (Komitet Sterujący)
Steering Committee (SC)
KWU (Komitet Wyższych Urzędników RPMB)
Committee of Senior Officials CBSS
M
MKiDN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MoU ( Memorandum of Understanding)
Memorandum of Understanding
N
NC (National Coordinator)
Narodowy Koordynator (NK)
NCM (Nordic Council of Ministers)
Nordycka Rada Ministrów (NRM)
NCP (National Contact Point)
Narodowy Punkt Kontaktowy (NPK)
ND (Northern Dimension)
Wymiar Północny
NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership)
Partnerstwo Wymiaru Północnego w Dziedzinie Środowiska
NDPC (Northern Dimension Partnership on Culture)
Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego
NDPHS (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being)
Partnerstwo Wymiaru Północnego w Dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej
NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics)
Partnerstwo Wymiaru Północnego w Dziedzinie Transportu i Logistyki
NK (Narodowy Koordynator)
National Coordinator (NC)
NPK (Narodowy Punkt Kontaktowy)
National Contact Point (NCP)
NRM (Nordycka Rada Ministrów)
Nordic Council of Ministers
O
OP (Obszar Priorytetowy)
Priority Area (PA)
OT (Obszar Tematyczny)
Policy Area (PA)
P
PA (Policy Area)
Obszar Tematyczny (OT)
PA (Priority Area)
Obszar Priorytetowy (OP)
R
RA (Rada Arktyczna)
Arctic Council (AC)
RMB (Region Morza Bałtyckiego)
Baltic Sea Region (BSR)
RPMB (Rada Państw Morza Bałtyckiego)
Council of the Baltic Sea States (CBSS)
S
SC (Steering Committee)
Komitet Sterujący (KS)
SMEs (Small and medium enterprises)
małe i średnie przedsiębiorstwa
SOGC ((CBSS) Senior Officials Group for Culture)
Grupa Wyższych Urzędników ds. Kultury Państw Morza Bałtyckiego
SRPMB (Subregionalna Rada Państw Morza Bałtyckiego)
Baltic Sea States Subrigion Council (BSSSC)
SUE RMB (Strategia Unii Europejskiej dla Regonu Morza Bałtyckiego)
European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
U
UE (Unia Europejska)
European Union (EU)
W
WP (Wymiar Północny)
Northern Dimension (ND)

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo