Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


CREATIVITY

Wpisując się w długoterminowy priorytet RPMB tożsamość regionalna, Polska podczas prezydencji realizować będzie priorytet:

KULTURA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO.
KREATYWNOŚÄ† + WSPÓŁPRACA = ROZWÓJ

Celem priorytetu Creativity jest promocja kultury regionu Morza Bałtyckiego, poprzez realizację projektów interdyscyplinarnych, czerpiących z doświadczeń wszystkich państw. Nacisk położony będzie na zwiększenie efektywności działań istniejących i tworzących się sieci współpracy kluczowych organizacji i instytucji kulturalnych. Dla efektywniejszego zarządzania regionem i harmonizacji prac formatów, podjęte zostaną działania w kierunku wzmocnienia sieci współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy nimi. Kluczowe dla realizacji priorytetu będą działania na rzecz zwiększania świadomości środowisk decyzyjnych, dot. inwestycyjnego charakteru przedsięwzięć z zakresu kultury oraz roli kultury w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu, w tym dla rozwoju turystyki. Elementem wspierającym realizację priorytetu będą działania na rzecz promocji współpracy samorządowej dla ułatwiania kontaktów między społecznościami lokalnymi.

Priorytet CREATIVITY będzie realizowany w ujęciu kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach realizacji priorytetu w 2015 r. zaplanowane są m.in.:

 • Konferencja Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego, 16 września 2015, Gdańsk
 • Konferencja ekspercka: Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu, połączona ze spotkaniem wszystkich kluczowych organizacji kulturalnych obecnychw regionie oraz mappingiem badań i ekspertyz nt. kultury jako czynnika rozwoju społecznego i ekonomicznego regionu, 16-17 września 2015, Gdańsk
 • 14 Międzynarodowe Sympozjum Łodzie i Statki w Archeologii, 21-25 września 2015, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
 • Seminarium nt.  potencjału rynku gier komputerowych w regionie Morza Bałtyckiego, 4-5 listopada 2015, Kraków
 • Projekty realizowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja kultury polskiej za granicą na lata 2015 oraz 2016.
 • Studia podyplomowe „Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego” organizowane w roku akademickim 2015/2016 przez Uniwersytet Gdański, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Narodowe Muzeum Morskie;
 • Regularne spotkania ciał roboczych Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz regionalnych organizacji kulturalnych;

Główne wydarzenia zaplanowane na I półrocze przewodnictwa Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w obszarze kultury to:

Bałtyckie Forum Kultury

MKiDN organizuje w dniach 15-18.09.2015 Bałtyckie Forum Kultury (Baltic Sea Cultural Gathering). Wydarzenie to będzie składało się ze Spotkania Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego, dwudniowej konferencji eksperckiej pn.: „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu” oraz cyklu spotkań roboczych w różnych formatach współpracy regionalnej. Bałtyckie Forum Kultury będzie pierwszymi najważniejszym wydarzeniem zaplanowanym w ramach Prezydencji Polski w RPMB. Forum odbędzie się w Gdańsku,
w Europejskim Centrum Solidarności oraz częściowo w Ośrodku Kultury Morskiej.

 • Spotkanie Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego, 15-16 wrzesień 2015, Ośrodek Kultury Morskiej oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Spotkanie to będzie pierwszym od 2008 r. wydarzeniem w tej formule. Ostania Konferencja Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego miała miejsce w Rydze..
 • Spotkanie Ministrów zostanie zorganizowane w ramach konferencji eksperckiej pn.: „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu”, 15-17 września 2015, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
  W ramach konferencji planowane są m.in.:
  • Panel dyskusyjny z udziałem Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego;
  • Sesje warsztatowe pokazujące związek kultury ze społeczno-ekonomicznymi dziedzinami życia tj.:
   • Culture & Entrepreneurship;
   • Culture & Social Innovation;
   • Culture & Education;
   • Culture & Sustainability;
   • Culture & Creative Cities;
  • Prezentacje projektów kulturalnych realizowanych w ramach głównych platform współpracy bałtyckiej, tj. Obszaru Priorytetowego Kultura Strategii UE RMB, CBSS czy Partnerstwa ds. Kultury Wymiaru Północnego;
  • Panel poświęcony kreatywnym miastom w regionie „Smart cities” – case studies wybranych miast;
  • Wizjonerskie wystąpienia ekspertów z dziedzin z pogranicza kultury i innych sektorów nt. roli kultury w rozwoju społeczno – ekonomicznym regionu.
  • Laboratorium Innowacji Kulturalnych, organizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury;
 • Zgodnie z hasłem przewodnim prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiegoo Synergii działań różnych formatów - konferencja zostanie połączona ze spotkaniami wszystkich kluczowych organizacji kulturalnych obecnych w regionie tj.:
  • Partnerstwa ds. Kultury Wymiaru Północnego (Northern Dimension Partnership on Culture)
  • Grupy Sterującej Obszaru Tematycznego Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EU Strategy for the Baltic Sea Region Priority Area Culture Steering Group)
  • Komitetu Organizacyjnego sieci ARS BALTICA (ARS BALTICA Organizing Committee),
  • Komisji Kultury Związku Miast Bałtyckich (Union of Baltic Cities – Committee for Culture)
  • Komitetu Wyższych Urzędników Rady Państw Morza Bałtyckiego (Committee of Senior Officials CBSS)
  • Narodowych Koordynatorów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (MSZ) wraz z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych realizujących cel strategii „Increasing Prosperity” (National Coordinators of the EU Strategy for the Baltic Sea Region)

Wszystkie te trzy wymienione części składają się na jedno wydarzenie pn.: „Bałtyckie Forum Kultury”, „Baltic Sea Cultural Gathering”, które potrwa od 15 do 18 września w Gdańsku.

W dniu inauguracji Forum, czyli 15 września br., odbędzie się koncert specjalny pn.: „Świątynia Sztuki” w Centrum Św. Jana, organizowany we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury. Koncertowi będzie towarzyszyć otwarcie wystawy zrealizowanej w ramach projektu flagowego Obszaru Priorytetowego Kultura pn. „Baltic House”, która będzie dostępna dla zwiedzających właśnie w Centrum Św. Jana.

Seminarium nt. gier wideo „Mastering the Game”

Seminarium “Mastering the Game - Business and Legal Issues for Video Game Developers Baltic Sea Region Perspective” odbędzie się w dniach 4-5.11.2015 w Krakowie, w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych. Spotkanie będzie dotyczyło rozwoju sektora gier wideo oraz ich promocji na zagranicznych rynkach. Głównymi partnerami MKiDN w organizacji wydarzenia jest WIPO – World Intellectual Property Organization oraz Krakowski Park Technologiczny, organizator m.in. Digital Dragons, jednego z największych festiwali gier komputerowych w Polsce. Seminarium przewidziane jest dla ok. 80 uczestników z krajów regionu Morza Bałtyckiego i wezmą w nim udział także eksperci WIPO z USA i Wielkiej Brytanii.

Paralelnie do odbywającego się seminarium dla developerów gier komputerowych, planowane są także warsztaty projektu Sieci Sektorów Kreatywnych Partnerstwa ds. Kultury Wymiaru Północnego.

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo