Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


O grupie

Grupa Monitorująca Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego (GM), czyli Baltic Sea Monitoring Group on Heritage Cooperation, została utworzona w kwietniu 1998. Jej celem jest opracowanie spójnej strategii zarządzania dziedzictwem kulturowym w Regionie. Odbywa się to poprzez inicjowanie i rozwijanie sieci współpracy oraz prowadzenie działań związanych m.in.z ochroną wybrzeży czy zabytkowej zabudowy w obszarze Bałtyku.

Grupa raportuje ministrom kultury bądź Grupie Wyższych Urzędników ds. Kultury krajów członkowskich aktualną sytuację w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie, opracowuje projekty międzynarodowe oraz organizuje cykliczne Forum Dziedzictwa Kulturowego Państw Morza Bałtyckiego. Dotychczas odbyło się już ono pięć razy.

GM organizuje również seminaria, wydaje publikacje i dostarcza informacje na temat dziedzictwa kulturowego poprzez fora i platformy internetowe. W jej prace zaangażowani są eksperci muzeów morskich z wszystkich krajów basenu Morza Bałtyckiego. Polskę reprezentują w niej przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Narodowego Muzeum Morskiego.

Przewodnictwo w Grupie Monitorującej sprawowane jest przez kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Przewodniczącym Grupy z ramienia Polski jest Pani Profesor Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W ramach Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego (GM), funkcjonują następujące grupy robocze, których prace są prezentowane m.in. z publikowanych przez Grupę raportach oraz podczas Forów Dziedzictwa:

Grupa Robocza ds. zrównoważonego rozwój miast historycznych

Grupa Robocza ds. zrównoważonego rozwoju miast historycznych stanowi zrzeszenie badaczy, planistów oraz specjalistów ds. dziedzictwa kulturowego. Celem jej jest wspieranie rozwoju metod konserwacji zabytków i zrównoważonego rozwoju historycznej zabudowy miast. W ramach swojej działalności, Grupa realizowała projekty takie jak. „Sustainable Historic Towns – Urban Heritage as an Asset of Development” (lata 2003-2005), czy „Communicating Heritage in Urban Development Processes" (lata 2007-2008).

Grupa Robocza ds. współpracy konserwatorskiej w zakresie ochrony budynków historycznych

Grupa Robocza ds. współpracy konserwatorskiej w zakresie ochrony budynków historycznych ma na celu polepszenie jakości zarządzania dziedzictwem architektonicznym Regionu. Odbywa się to m.in. poprzez tworzenie materiałów promujących dobre praktyki, kreowanie specjalistycznej sieci współpracy, czy udzielanie wskazówek dotyczących ochrony zabytków.
Grupa realizuje swoje cele poprzez organizowanie seminariów, warsztatów, opracowywanie raportów, publikowanie sprawozdań czy filmów na stronie internetowej Grupy Monitorującej.

Grupa Robocza ds. dziedzictwa wybrzeży

Grupa Robocza ds. dziedzictwa wybrzeży poświęca swoje działania szerzeniu świadomości dotyczącej tożsamości regionalnej i czynnikom zagrażającym dziedzictwu wybrzeży. Zagrożenia te wynikają z kryzysu tradycyjnych przemysłów w regionie oraz rosnącego nacisku na ubogacanie miast w atrakcje czysto rekreacyjne. Swoje cele Grupa realizuje poprzez promocję właściwych praktyk, doradztwo oraz inicjowanie i nadzorowanie projektów międzynarodowych.

Grupa Robocza ds. dziedzictwa podwodnego

Grupa Robocza ds. dziedzictwa podwodnego powstała w 1999 roku i została utworzona przez przedstawicieli instytucji zajmujących się dziedzictwem kulturowym na wszystkich wybrzeżach krajów Regionu. Jej głównym celem jest ochrona unikalnych w skali światowej znalezisk archeologii podwodnej. Celem grupy jest stworzenie przestrzeni do kooperacji i wymiany informacji w celu szerzenia świadomości na temat unikalnego dziedzictwa podwodnego.

Więcej informacji o działalności Grupy Monitorującej można znaleźć na jej stronie internetowej

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo