Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


Grupa Wyższych Urzędników ds. Kultury Państw Morza Bałtyckiego

W następstwie Konferencji Ministrów Kultury w Rydze z 2008 roku, odbywają się spotkania Grupy Wyższych Urzędników ds. Kultury Państw Morza Bałtyckiego, czyli CBSS Senior Officials Group for Culture (SOGC). Spotkania mają charakter wymiany informacji o aktywności kulturalnej w poszczególnych krajach regionu oraz o regionalnych organizacjach kulturalnych. Powinny one odbywać się raz do roku z inicjatywy kraju sprawującego Prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Dotychczas odbyły się 3 spotkania SOGC:

Spotkanie w Wilnie w 2010 roku

W ślad za Deklaracją z Rygi z 2008 roku, litewskie Ministerstwo Kultury zorganizowało w czasie swojej prezydencji pierwsze spotkanie Grupy Wyższych Urzędników ds. Kultury Państw Morza Bałtyckiego (SOGC), które odbyło się 25.02.2010 roku w Wilnie. Głównym punktem spotkania było ustalenie roli i miejsca SOGC w dotychczasowej polityce regionu. Została omówiona działalność Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB), Euro-Arktycznej Rady Regionu Barentsa (BEAC), Nordyckiej Rady Ministrów (NCM) oraz współpraca kulturalna w ramach Wymiaru Północnego (NDPC). Ponadto swoją działalność przedstawiły sieć Ars Baltica i Grupa Monitorująca Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego, które działają pod auspicjami Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Spotkanie w Kirkenes w 2011 roku

W związku z norweską prezydencją w latach 2010/2011, drugie spotkanie Grupy Wyższych Urzędników ds. Kultury Państw Morza Bałtyckiego (CBSS SOGC) odbyło się 3 lutego 2011 roku w Kirkenes w Norwegii.

Pierwsza część spotkania została poświęcona monitorowaniu istniejącej współpracy w ramach RPMB i synergii z innymi strukturami Regionu. Swoje działania przedstawiły zarówno Ars Baltica jak i Grupa Monitorująca Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego (GM), która została uznana za wyjątkowo aktywną i modelowo funkcjonującą organizację. SOGC zwróciła uwagę na fakt, że istnieje wiele organów współpracy kulturalnej w regionie i wciąż potrzebne jest zapewnianie synergii, w szczególności z Partnerstwem ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC). Rozpatrywano również możliwości bliższej współpracy z Nordycką Radą Ministrów i Radą Arktyczną.

Najważniejszym jednak omawianym aspektem było Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego, w tym współpraca z Nordycką Radą Ministrów. SOGC zwróciła uwagę na potrzebę usprawnienia działań i ciągłego zacieśniania współpracy w obszarze kultury w regionie Morza Bałtyckiego.

Spotkanie w Greifswaldzie w 2012 roku

Trzecie spotkanie SOGC, które odbyło się w czasie niemieckiej prezydencji przypadającej na lata 2011-2012, miało miejsce w Greifswaldzie 4.05.2012. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Partnerstwa ds. Kultury Wymiaru Północnego. W czasie tego wydarzenia omówiono obecne działania Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego oraz sieci Ars Baltica, a także dalsze plany zacieśniania współpracy w ramach Wymiaru Północnego.

Spotkanie w Kotce w 2014 roku

Spotkanie SOGC w ramach fińskiej prezydencji w latach 2013/2014 odbyło się 21.05.2014 w Kotce.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Barents Joint Working Group on Culture (Barents JWGC), Komitetu Sterujący NDPC (NDPC SC), Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe Państw Morza Bałtyckiego, sekretariatu ARS BALTICA oraz Obszaru Priorytetowego Kultura Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Spotkanie odbyło się na marginesie forum poświęconemu turystyce kulturowej pn: Baltic Sea Cultural Routes – Eastern Viking Forum II, które odbyło się w dniach 20-21.05.2014, również w związku z fińską prezydencją w RPMB.

W czasie spotkania zauważono potrzebę organizowania przynajmniej raz na dwa lata łączonego spotkania kluczowych formatów regionalnej współpracy kulturalnej w regionie w celu omawiania bieżących strategii dla przemysłów kreatywnych i kulturalnych regionu. SOGC zaleciła dążenie do stworzenia elastycznych form pracy dla regionalnych grup roboczych, co ma dodatkowo wzmocnić synergię działań. Uznano też, że sekretariaty RPMB, NDPC oraz Instytutu Studiów Bałtyckich (IBS) powinny być zaangażowane w pomoc przy organizacji i koordynacji przyszłych spotkań Grupy.

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo