Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


Konferencje Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego

W ramach struktur i spotkań Rady Państw Morza Bałtyckiego do 2008 r. regularnie odbywały się Konferencje Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego.

W styczniu 1992 r. Ministrowi Kultury i Sztuki RP, Panu Andrzejowi Sicińskiemu, złożył wizytę Ambasador Królestwa Szwecji, Pan Karl Vilhelm Wohler. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na potrzebę zacieśnienia współpracy kulturalnej. Ramy polityczne i programowe takiej współpracy miałaby stworzyć, zdaniem rozmówców, konferencja ministrów kultury krajów bałtyckich.

Oficjalna propozycja takiej konferencji została zgłoszona, po uzgodnieniu ze Szwecją, przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w czasie pierwszej sesji Rady Państw Morza Bałtyckiego w Kopenhadze w marcu 1992 r. Podczas sesji podkreślono szczególne znaczenie kultury dla więzi bałtyckich (artykuł 18 deklaracji z Kopenhagi). Strona szwedzka udzieliła pełnego poparcia dla polskiej inicjatywy uznając, iż konferencja ministrów kultury będzie stanowić wspólne polsko–szwedzkie przedsięwzięcie. Postanowiono również, że w Gdańsku zostanie zorganizowane spotkanie przygotowawcze. W dniach 5-6 października 1992 r. odbyła się konferencja wiceministrów kultury państw bałtyckich, której celem było przygotowanie spotkania ministrów kultury. W trakcie spotkania omówiono znaczenie współpracy regionalnej w kontekście procesów integracji europejskiej, a także wkład kultur bałtyckich we wspólne dziedzictwo Europy. Jego efektem było utworzenie dwóch grup roboczych - „Kraje bałtyckie – informacja i promocja”, której celem była promocja i wzajemna prezentacja dorobku oraz grupa „Kraje bałtyckie – współpraca regionalna a współpraca europejska”. Do jej głównych celów należało:

  • popieranie projektów podejmowanych przez grupę Ars Baltica (Bibliotheka Baltica, Musica Balthica, Jazz Balthica, Międzynarodowe Warsztaty Multimedialne na Wyspie Spirzów w Gdańsku, sympozja Komitetu Organizacyjnego, wystawy, festiwale)
  • prowadzenie wspólnego programu badawczego „Wkład kultur bałtyckich w dziedzictwo Europy ze szczególnym uwzględnieniem tradycji łączących kraje bałtyckie z resztą Europy”
  • opracowanie wspólnego programu ochrony dóbr kultury przed zniszczeniem, kradzieżą, nielegalnym wywozem
  • stymulowanie współpracy kulturalnej – usuwanie przeszkód we wzajemnych kontaktach kulturalnych (problemy wizowe, paszportowe i ekonomiczne)

Pierwsza Konferencja Ministrów Kultury Krajów Bałtyckich odbyła się w Sztokholmie w maju 1993 r. Agenda rozmów odnosiła się tematów przygotowanych na konferencji przygotowawczej w Gdańsku i zagadnień ogólnych. Spotkanie służyło bardziej określeniu wspólnych wytycznych niż wypracowaniu konkretnych metod współpracy.

W wyniku dwudniowych obrad uznano potrzebę zwiększenia pomocy finansowej dla platformy Ars Baltica oraz przyjęto deklarację i komunikat końcowy, wyznaczający główne kierunki dalszej współpracy kulturalnej pomiędzy państwami bałtyckimi. Ustalono również, że postępy bałtyckiej integracji w dziedzinie kultury będą poddawane analizie i ocenie na Konferencjach Ministrów Kultury, odbywających się w stałym dwuletnim cyklu.

Podczas II Konferencji Ministrów Kultury Państw Bałtyckich (10-12 września 1995 r.) w Tallinie przyjęto raporty podsumowujący dotychczasową współpracę państw bałtyckich oraz działalność Ars Baltica w latach 1990 – 1995.

III Konferencja Ministrów Kultury Państw Bałtyckich miała miejsce w Lubece (21 – 23 września 1997 r.). Zaprezentowano tu dotychczasową działalność Nadbałtyckiego Centrum Kultury jako modelowej instytucji służącej upowszechnianiu kultury państw regionu bałtyckiego.

IV Konferencja Ministrów Kultury Krajów Nadbałtyckich w Gdańsku (21 – 22 września 1999 r.) odbyła się pod hasłem „Morze Bałtyckie wspólne dziedzictwo na przełomie stuleci”. Ministrowie szczególną uwagę poświęcili programowi wymiany artystycznej Ars Baltica i tworzonej Bałtyckiej Sieci Internetowej (BIN – www.baltic-interface.net). We wspólnej deklaracji wyrażono potrzebę odpowiedniego finansowania współpracy w regionie.

V Konferencja odbyła się w Kopenhadze w dniach 17 – 19 września 2001 r.Głównym tematem spotkania było dziedzictwo kulturowe w kontekście zagranicy. Ministrowie podkreślili znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego jako czynnika łączącego różne kraje regionu. Jak oceniono, różność i różnorodność dziedzictwa kulturowego oraz trwające procesy na różnych obszarach związanych z kulturą stwarzają krajom regionu możliwość ścisłej współpracy i podtrzymania turystyki kulturalnej w regionie.

VI Konferencja Ministrów Kultury Krajów Morza Bałtyckiego odbyła się w Sankt Petersburgu (2-3 grudnia 2003 r.) i była poświęcona ochronie regionów miast historycznych i szczególnych czynników ich obecności w wielkich miastach. Poza poruszaniem kwestii dziedzictwa kulturowego, Ministrowie zaproponowali utworzenie Festiwalu Krajów Morza Bałtyckiego oraz wspólnego portalu kulturalnego obejmującego region bałtycki.

VII Konferencja Ministrów Kultury Krajów Morza Bałtyckiego odbyła się w Bergen w Norwegii (26 – 27 Września 2005 r.). Tematem konferencji było “Wspólne Morze – wspólna – Kultura” i dotyczyła ona nowych aspektów bałtyckiej współpracy w dziedzinie kultury. Podjęto również decyzję o organizacji w przyszłości konferencji w cyklu 3-letnim.

VIII Konferencja miała miejsce w Rydze (16 – 17 października 2008 r.). Konferencja była poświęcona przyszłości kultury w regionie Morza Bałtyckiego. Podczas Konferencji Ministrowie zdecydowali o wsparciu inicjatywy Nordyckiej Rady Ministrów o zbadaniu potrzeby utworzenia Partnerstwa ds. Kultury w ramach Wymiaru Północnego czy śledzeniu prac wdrożeniowych nad Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego, w celu włączenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój regionu. Zaproszono również państwo, które jako następne miało gościć Prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, by zorganizowało spotkanie SOGC (Wyższych Urzędników ds. Kultury), w celu implementacji postanowień Konferencji Ministrów.

Deklaracje podsumowujące ww. Konferencje dostępne są w Bazie Wiedzy, w zakładce ‘Raporty, opracowania, dokumenty’.

W ramach Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, Polska zaproponowała powrócenie do formuły spotkań na najwyższym szczeblu w obszarze kultury. Najbliższe spotkanie Ministrów Kultury państw regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się 16 września 2015 r. w Gdańsku w ramach konferencji „Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno – ekonomicznego regionu”.

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo