Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


Prezydencja Polski w RPMB

W Radzie Państw Morza Bałtyckiego obowiązuje rotacyjne roczne przewodnictwo. Przewodnictwo Polski w Radzie przypada na okres od 1 lipca 2015 r do 30 czerwca 2016 r. Polska objęła Prezydencję po Estonii, a następnie w czerwcu przekaże ją Islandii.

SUSTAINABILITY, CREATIVITY, SAFETY.
SYNERGY IN DIVERSITY

Region Morza Bałtyckiego stoi dziś przed nowymi wyzwaniami. Jako centrum szerszej przestrzeni współpracy, coraz silniej oddziałuje na regiony sąsiednie. Umacniają się powiązania regionu w skali globalnej. Rośnie jego atrakcyjność jako modelowego rozwiązania w zakresie kształtowania regionalnej współpracy. Rada Państw Morza Bałtyckiego to organizacja oparta na ugruntowanych i dobrze funkcjonujących strukturach, z unikalnymi doświadczeniami i rozwiniętą siecią ekspertów. Pozwala na kontynuację pragmatycznej współpracy i podtrzymanie kontaktów międzyludzkich w wielu dziedzinach, wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców regionu.

Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Państw Morza Bałtyckiego, Polska będzie koncentrować się na obszarach współpracy, wpisujących się w trzy nowe długofalowe priorytety RPMB uzgodnione w czerwcu 2014 r.: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna, oraz bezpieczny region. Zależy nam na pełniejszym wykorzystaniu potencjału RPMB. Naszym celem jest także podjęcie dyskusji i konkretnych kroków w kierunku bardziej efektywnego zarządzania regionem, opierającego się na istniejących instytucjach i formatach współpracy, lecz przy większej ich harmonizacji – zgodnie z dokumentami programowymi Rady. W tym kierunku zmierzać będziemy podczas realizacji każdego z priorytetów.

W drugiej połowie roku 2015 Polska będzie przewodniczyć pracom Narodowych Punktów Kontaktowych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Podjęte zostaną działania w kierunku koordynacji prac i maksymalnej synergii pomiędzy formatami współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Okres polskiego przewodnictwa w RPMB zbiega się z przewodnictwem w Komitecie ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju VASAB, do którego priorytetów na ten czas zaliczają się: problematyka miejska, planowanie przestrzenne w odniesieniu do obszarów morskich oraz monitoring terytorialny. Podjęte zostaną działania na rzecz lepszej koordynacji prac pomiędzy Komitetem VASAB i właściwymi organizacjami i instytucjami w regionie.

Polska do września 2015 r. przewodniczy pracom Komitetu Sterującego Partnerstwa ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC) oraz w 2016 r. będzie sprawować Przewodnictwo w Komitecie Sterującym Partnerstwa Wymiaru Północnego ds. Transportu i Logistyki. Podjęte zostaną działania na rzecz koordynacji prac organizacji regionalnych w tym obszarze.

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo