Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


Działania i projekty flagowe

Celem Obszaru Tematycznego Kultura jest wzmacnianie współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego, chcąc zarazem przyczynić się do wzrostu gospodarczego w regionie.

Obszar Tematyczny Kultura odpowiada za implementację następujących celów strategii:

 • Łączenie regionu – poprzez cel szczegółowy „Łączenie ludzi w regionie”;
 • Wzmacnianie dobrobytu – poprzez cel szczegółowy
  • Wzmacnianie konkurencyjności;
  • Realizacja założeń strategii Europa 2020;

Obszar Tematyczny Kultura (Sektory Kultury i Kreatywne) dąży do realizacji powyższych celów poprzez projekty flagowe i zadania wpisujące się w następujące działania:

 • Promocja sektorów kultury i kreatywnych, pobudzanie przedsiębiorczości w sektorach kreatywnych
  Przemysły kultury i kreatywne zaczynają być postrzegane jako jedne z kluczowych sił napędzających gospodarkę. Zyskują również rolę w rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, który to już jest uznawany za światowego lidera w niektórych obszarach sektorów kreatywnych. Celem tego działania jest wzmocnienie kompetencji sektorów w regionie poprzez makroregionalną kooperację. Współpraca w sektorach kreatywnych krajów regionu Morza Bałtyckiego, wymiana idei, wiedzy i doświadczeń pomoże w rozwijaniu kreatywnego potencjału w całym regionie i przyczyni się do jego szybszego i bardziej spójnego rozwoju ekonomicznego.
 • Promocja i prezentacja regionu Morza Bałtyckiego poprzez wpływ kultury na rozwój innowacji społecznych;
  Celem działania jest prezentowanie różnorodności, jakości oraz atrakcyjności kultury i sztuki w regionie Morza Bałtyckiego. Wspieranie wymiany kulturalnej i współpracy ma silny wpływ nie tylko na samą kulturę, ale i na promocję regionu Morza Bałtyckiego jako regionu bogatego i atrakcyjnego. Ponadregionalna promocja wyróżniających się wydarzeń, jak na przykład festiwale artystyczne, ma na celu wzmocnienie międzynarodowej świadomości o kreatywnym i kulturalnym profilu region Morza Bałtyckiego oraz jego możliwościach. Działania promujące kulturę jako czynnik napędzający społeczną innowację i zrównoważony rozwój będą wzmacniać społeczeństwa obywatelskie oraz ich instytucje.
 • Zachowywanie i prezentowanie dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego oraz wzmacnianie wspólnej tożsamości kulturowej
  Celem działania jest umożliwienie zrównoważonego, międzysektorowego zarządzania dziedzictwem kulturowym w regionie, promocja dziedzictwa w społeczeństwach i zapewnianie dostępu do jego dóbr. Dziedzictwo kulturowe regionu ma wysoką wartość niematerialną oraz znaczącą wartość dla gospodarki, w kontekście całościowej atrakcyjności regionu zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Działanie ma na celu wspieranie międzynarodowych projektów związanych ze wspólnym dziedzictwem kulturowym, tradycjami i historią regionu. To te właśnie elementy mają towarzyszyć zapoznawaniu się z bogactwem krajów bałtyckich i mogą stanowić inspirację dla sektorów kulturalnych i kreatywnych, takich jak sektor filmowy czy sektor gier. Celem działania jest maksymalizacja społecznej i ekonomicznej wartości dziedzictwa kulturowego poprzez innowacyjne i atrakcyjne prezentowanie dziedzictwa.
 • Stworzenie efektywnych ram współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego
  Działanie to ma na celu wzmocnienie i integrację regionu Morza Bałtyckiego w kontekście polityki kulturalnej. Połączone siły i uważny dialog mają szansę rozwinąć współpracę kulturową, przyczynić się do rozwoju regionalnego i zwiększyć poczucie jedności w regionie.

Więcej informacji o działaniach w ramach Obszaru Tematycznego Kultura można znaleźć na stronie www.eusberculture.eu.

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo