Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


O Strategii

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB), czyli European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUS BSR), jest to pierwszy makroregionalny dokument strategiczny UE. Ideą przyświecającą powołaniu Strategii było zacieśnienie współpracy w regionie
w celu sprostania jego specyficznym wyzwaniom oraz promocji zrównoważonego rozwoju. Powołana do życia w 1999 roku przez Komisję Europejską Strategia oparta została na następujących filarach tematycznych: ochrona środowiska, dobrobyt, dostępność i atrakcyjność oraz bezpieczeństwo.

Obecnie Strategię definiują trzy nadrzędne cele, których implementacji służą Obszary Tematyczne (tzw. Policy Areas), dotychczas znane jako Priority Areas. Są to:

  • Ochrona morza;
  • Łączenie regionu;
  • Wzmacnianie dobrobytu;

Główne działania na jakich ma się skupiać pierwotnie zostały zawarte w 15 Obszarach Priorytetowych. W 2012 roku przeprowadzono rewizję Planu Działania SUE RMB. W jej wyniku w lutym 2013 r. ogłoszono zrewidowany Plan Działania Strategii, poszerzony o dodatkowe dwa Obszary, w tym Obszar Priorytetowy Kultura. W czerwcu 2015 r. zakończyła się kolejna rewizja Planu Działania Strategii, w skutek czego, dotychczasowe Obszary Priorytetowe zostały przemianowane na Obszary Tematyczne. Ponadto zredukowano ich liczbę z 17 do 13. Zmiana ta wiązała się z dużą liczbą obszarów będących przedmiotem strategii, uniemożliwiającą faktyczną priorytetyzację działań.

Koordynacją Strategii w Polsce zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako Narodowy Koordynator (wcześniej znany jako Narodowy Punkt Kontaktowy - NPK). W 2011 roku został utworzony Zespół Roboczy do spraw koordynacji wdrażania SUE RMB w Polsce. Pełni on dla NK funkcję opiniodawczo – doradczą, a w jego skład wchodzą wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie Strategii w Polsce.

Polska pełni rolę współkoordynatora trzech Obszarów Tematycznych SUE RMB:

  1. Obszar Tematyczny Nutri „Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego poziomu” –Ministerstwo Środowiskawspólnie z Finlandią
  2. Obszar Tematyczny Innowacje „Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań, innowacyjności oraz SME” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie ze Szwecją
  3. Obszar Tematyczny Kultura – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnie z Niemcami (Land Szlezwik-Holsztyn).

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo