Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


Informacje o konferencji

Rozszerzone zbiorowe licencjonowanie, Narodowy Instytut Audiowizualny, Warszawa, 16 i 17 marca 2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) organizują konferencję pn. Rozszerzone Zbiorowe Licencjonowanie, która odbędzie się w dniach 16 i 17 marca w siedzibie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (NInA). Konferencja organizowana jest jako jedno z wydarzeń polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) w ramach priorytetu „Kreatywność”.

Głównym celem konferencji jest dokonanie analizy szczególnego modelu zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi – rozszerzonego zbiorowego licencjonowania – który został wypracowany w krajach nordyckich w latach 60tych i jest tam aż do dnia dzisiejszego rozwijany, a obecnie stopniowo jest wprowadzany do legislacji państw europejskich.

Rozszerzona zbiorowa licencja (ECL) to umowa licencyjna negocjowana z zachowaniem zasady swobody umów pomiędzy organizacją zbiorowego zarządzania (ozz) a użytkownikiem praw autorskich lub pokrewnych. Skuteczność takiej umowy jest dzięki przepisom prawa rozciągnięta na takich uprawnionych którzy ani nie są członkami ozz, ani nie powierzyli ozz swoich praw w zarząd. Uważa się, że ECL jest jednym z najbardziej skutecznych mechanizmów nabywania praw autorskich, co ma ogromne znaczenie dla przemysłów kreatywnych. Odpowiada na wyzwania związane z masową eksploatacją praw, w tym w środowisku cyfrowym, gdzie liczba uprawnionych jest duża, niektórzy z nich nie są reprezentowani przez organizacje zbiorowego zarządzania lub istnieją obiektywne przeszkody w ich łatwej identyfikacji lub ustaleniu miejsca ich przebywania.

Poszczególne prezentacje i panele będą przedstawiać zasadnicze cechy rozszerzonych licencji zbiorowych jak również poddadzą pod dyskusję zasadnicze problemy prawne związane z ich stosowaniem. Debata będzie dotyczyć następujących zagadnień:
• genezy modelu rozszerzonych licencji zbiorowych (ECL);
• relacji modelu ECL do traktatów międzynarodowych dotyczących prawa autorskiego;
• porównawczej analizy modelu ECL oraz innych instrumentów prawnych reprezentowania przez organizacje zbiorowego zarządzania uprawnionych, którzy nie powierzyli im swoich praw;
• długoletniej praktyki stosowania modelu ECL w krajach nordyckich – porównania wprowadzonych rozwiązań;
• duńskiego modelu tzw. generycznych rozszerzonych zbiorowych licencji;
• nowych inicjatyw w krajach europejskich – rozwiązań wprowadzonych w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Wielkiej Brytanii;
• stosowania rozszerzonych zbiorowych licencji w ramach:
- działalności nadawców,
- modeli udostępniania utworów niedostępnych w obrocie handlowym,
- edukacji,
- reprografii,
- działalności instytucji kultury (bibliotek, archiwów, muzeów),
- sektora muzycznego.
• kwestii ponadgranicznych związanych ze stosowaniem rozszerzonych zbiorowych licencji;
• przyszłości modelu rozszerzonych zbiorowych licencji.

W trakcie Konferencji będą robione zdjęcia i nagrania video. W przypadku nie wyrażania zgody na późniejsze wykorzystywanie utrwalonych materiałów w celu promocji współpracy w regionie Morza Bałtyckiego lub działalności Narodowego Instytutu Audiowizualnego, uprzejmie prosimy o kontakt z organizatorami Konferencji do 14 marca 2016r.

Program Konferencji


Informacje kontaktowe

W kwestiach organizacyjnych i dot. rejestracji na konferencje prosimy o kontakt z:

W sprawach dot. programu, prelekcji itp., prosimy o kontaktowanie się z:

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo