Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" i  zaakcepuj naszą politykę.

[Zamknij]

Bałtyk


Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC)

Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego, czyli Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC), zostało utworzone w 2010 roku jako czwarte Partnerstwo Wymiaru Północnego dla Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich: Islandii, Norwegii i Rosji. Działa na mocy dokumentu Memorandum of Understanding (MoU) z maja 2010 roku, o utworzeniu Partnerstwa ds. Kultury Wymiaru Północnego.

Jego celem jest zapewnienie wspólnej platformy dla promocji kultury, wymiany wiedzy i doświadczeń, w szczególności w zakresie sektorów kultury i kreatywnych, stanowiąc uzupełnienie już istniejących narodowych i międzynarodowych instytucji w tym obszarze. NDPC prowadzi swoje działania w oparciu o długofalową strategię oraz corocznie aktualizowany Plan Działania, obejmujący takie zadania jak:

 • Szerzenie wiedzy o sektorze przemysłów kultury i kreatywnych
  Zadanie realizowane jest poprzez stronę internetową pełniącą rolę punktu kontaktowego (www.ndpculture.org), czy cykliczny newsletter o inicjatywach z sektora CCI w regionie i Unii Europejskiej. Organizowane są również konferencje tematyczne poświęcone rozwojowi sektora czy przygotowane ekspertyzy, m.in. we współpracy z Northern Dimension Institute przy Aalto University w Finlandii, nt. rozwoju i potencjału sektorów kreatywnych w regionie. Wszystkie te ekspertyzy są publicznie dostępne na stronie Partnerstwa.
 • Wsparcie projektów mających na celu rozwój sektora w regionie
  W 2012 r. po raz pierwszy ogłoszono nabór do Programu CCIP (Cultural and Creative Platforms). Na 10 dofinansowanych projektów, wsparcie uzyskały 2 polskie przedsięwzięcia tj. Filmteractive z Łodzi oraz Summer Outstanding Film Academy z Krakowa. Jednym z projektów dofinansowanych w ramach II edycji Programu CCIP w 20014 r. było Creative Business Cup z Kopenhagi, którego zwycięzcą został polski przedsiębiorca z sektorów kreatywnych, p. Mateusz Marmołowski z projektem „Professor Why”. Tutaj można znaleźć listę wszystkich dofinansowanych projektów w ramach programu CCIP.
 • Poza wspieraniem finansowym czy też kompetencyjnym projektów regionalnych z sektora CCI, NDPC prowadzi także własne projekty. Jednym z nich jest platforma współpracy narodowych sieci współpracy pn.:”NDPC Network of creative networks.”. Skupiają ona przedstawicieli organizacji sieciujących firmy i organizacje z sektorów CCI z krajów NDPC.
 • Wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora z państw regionu Morza Bałtyckiego
  • NDPC zorganizowało dotychczas serię seminariów eksperckich poświęconych kwestiom turystyki kulturowej (projekt „Viking routes”), sektorowi muzycznemu w Północno – Wschodniej Rosji (seminarium poprzedziło badanie diagnozujące rynek muzyczny w Rosji) oraz finansowaniu sektora CCI.
  • NDPC organizuje także międzynarodowe fora, mające na celu wymianę doświadczeń oraz promocję rozwoju sektorów kreatywnych w regionie. W 2012 r. Forum poświęcone finansowaniu sektorów kreatywnych odbyło się w Warszawie. Kolejne międzynarodowe forum kultury, które odbyło się pod patronatem NDPC, odbyło się w Sankt-Petersbugu w grudniu 2014 r.
  • Innym polem aktywności NDPC w zakresie wymiany doświadczeń oraz rozwoju sieci współpracy jest udział w dorocznym Northern Dimension Business Council. NDPC współprowadzi spotkania grupy dotyczącej sektorów kreatywnych. Ostatnie spotkanie grupy miało miejsce w marcu br. w Sankt-Petersburgu.
  • Utworzenie obszaru Wymiaru Północnego “CCI networks of networks” w 2014 roku.

Od stycznia 2014 roku Przewodnictwo w NDPC zostało powierzone Polsce Dyrektorowi Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Struktura NDPC:

Przewodniczący Komitetu Sterującego wybierany jest na roczną kadencję spośród kandydatur zgłoszonych przez kraje członkowskie. Dotychczasowe Przewodnictwa, tj. Szwecji, Norwegii i Finlandii, a także obecne Polski sprawowane były przez okres do 2 lat. We wrześniu br. Polska przekaże Przewodnictwo Rosji na okres jednego roku. Zgodnie z decyzją Komitetu Sterującego NDPC wraz z przewodnictwem Rosji, wprowadzony zostanie rotacyjny system Przewodnictwa, w kolejności alfabetycznej krajów członkowskich. Ponadto Przewodniczącego będzie wspierał współ-przewodniczący, który to po okresie jednego roku, stanie się kolejnym przewodniczącym Komitetu.

Komitet Sterujący (SC) złożony jest z przedstawicieli resortów kultury i/lub spraw zagranicznych państw regionu Morza Bałtyckiego oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej (jako obserwatora/ doradcy). Swoje działania orientuje na rozwój sektora przemysłów kreatywnych i kultury w państwach należących do NDPC.

Sekretariat jest kierowany przez starszego doradcę (senior adviser) i zlokalizowany jest przy Nordyckiej Radzie Ministrów w Rydze (wcześniej mieścił się w Kopenhadze, także przy siedzibie Nordyckiej Rady Ministrów).

Cbss logo

EUSBSR logo

Ndpc logo